Wiadomości

Protest pracowników krakowskiej huty

26.11.2019
Pracownicy zatrudnieni w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland sprzeciwiają się planom tymczasowego zamknięcia części surowcowej spółki od 23 listopada bieżącego roku. Pracownicy w związku z tą sprawą strajkowali pod przedsiębiorstwem 21 listopada. W tym dniu związkowcy zgromadzili się licznie pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego i złożyli na ręce wojewody petycję do premiera Morawieckiego. Zarząd przedsiębiorstwa uargumentował decyzję tymczasowego zamknięcia części surowcowej spółki aktualnymi wyzwaniami, z jakimi mierzy się europejskie hutnictwo. Do trudności należą: m.in. wysokie ceny surowców czy rosnące koszty uprawnień do emisji CO2.
Źródło: http://nettg.pl