Wiadomości

Propozycje zmian w umowach i czasie pracy

31.05.2011
Pracodawcy, związki zawodowe oraz strona rządowa pracują nad zmianami przepisów odnoszących się do umów czasowych. Jednym z postulatów forsowanych przez PKPP Lewiatan jest skrócenie okresu zawierania umów czasowych do 2 lat. Po tym czasie umowa przekształcałaby się w kontrakt na czas nieokreślony. Kolejna propozycja dotyczy wprowadzenia do Kodeksu Pracy tzw. umowy projektowej. Takie porozumienie zawierane byłoby na czas realizacji określonego projektu. Organizacja pracodawców opowiada się również za stałym, 12 miesięcznym okresem rozliczenia czasu pracy.
Źródło: PKPP Lewiatan