Wiadomości

Prognozy wzrostu bezrobocia w krajach OECD

26.11.2008
OECD przewiduje, iż lata 2009 i 2010 będą dla krajów należących do organizacji czasem recesji gospodarczej oraz znacznego wzrostu bezrobocia. Szacunki raportu „OECD Economic Outlook” wspominają, iż w ciągu najbliższych dwóch lat liczba bezrobotnych w strefie OECD zwiększy się o 8 milionów osób i osiągnie wartość 42 milionów.
Źródło: OECD