Wiadomości

Prognoza: wzrost PKB Polski w 2010 roku na poziomie 2,6%

25.02.2010
Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej, gospodarka Polski w bieżącym roku będzie się rozwijać w tempie 2,6%. Będzie to najwyższy wzrost PKB spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Według prognoz KE, wzrost gospodarczy w całej UE oraz strefie euro w 2010 roku wyniesie 0,7%.
Źródło: Komisja Europejska