Wiadomości

Problemy zdrowotne w miejscu pracy

28.05.2013
Hiszpański Instytut ds. statystyki opublikował w 2012 roku raport na temat problemów zdrowotnych aktywnych zawodowo Hiszpanów w wieku 16 - 64 lata. Jak wynika z badań, aż 26,1% badanych cierpiało z powodu problemów zdrowotnych i przewlekłych chorób w 2011 roku. Najczęściej wymienianą dolegliwością były problemy z szyją i plecami, która dotknęła aż 26,7% osób skarżących się na problemy zdrowotne. Druga w kolejności dolegliwość to problemy z nogami i stopami, które dotyczyły 9% respondentów.
Źródło: Eurofound