Wiadomości

Prawie 60% Europejek to kobiety pracujące

28.03.2008
Taki wskaźnik zatrudnienia kobiet zanotowano w Europie w III kwartale 2007 roku. W porównaniu do mężczyzn był on niższy o niemal 15 punktów procentowych. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet ma miejsce w Dani, Szwecji oraz Holandii (ponad 70%). Z kolei w Europie Południowej pracuje najmniej kobiet. Na Malcie niemal co 3 kobieta nie realizuje się zawodowo, w Grecji co druga.
Źródło: Eurostat