Wiadomości

Prawie 50 mln PLN na staże dla studentów

10.03.2014
W wyniku konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, do 17 uczelni w Polsce trafi wsparcie finansowe w wysokości 47,5 mln PLN. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na co najmniej trzymiesięczne staże zawodowe dla studentów, organizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto środki te umożliwią prowadzenie wykładów i zajęć z czołowymi praktykami, organizację zagranicznych wyjazdów studyjnych dla studentów czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier. Pieniądze na realizację programów stażowych trafią do ośrodków akademickich we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Kaliszu i w Białymstoku.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego