Wiadomości

Pracujemy coraz krócej

15.07.2008
W ciągu ostatnich 3 lat przeciętny roczny czas pracy w Polsce skrócił się o 23 godziny. Podczas gdy w 2004 roku wyniósł on 1 702 godziny, to w 2007 roku już tylko 1 679 godzin. W omawianym okresie największy spadek czasu pracy miał miejsce w takich branżach jak: administracja państwowa i wojsko (o 60 godzin), pośrednictwo finansowe (o 59 godzin) oraz hotele i restauracje (o 43 godziny).
Źródło: pb.pl