Wiadomości

Pracownicy „starej” Unii pracują krócej od nas

27.06.2014
Eurofound opublikował 24 czerwca 2014 roku raport dotyczący wymiaru czasu pracy pracowników objętych układami zbiorowymi w Unii Europejskiej. Okazuje się, że tygodniowy czas pracy pracowników objętych układami zbiorowymi w krajach „starej” Unii jest o 30 minut krótszy niż wynosi średnia unijna. Z kolei w państwach, które przystąpiły do struktur unijnych po 2004 roku tygodniowy czas pracy był o 90 minut dłuższy niż przeciętny czas dla całej Unii. Z raportu wynika również, iż w krajach europejskich istnieją duże dysproporcje pomiędzy wymiarem czasu wolnego od pracy (zsumowanymi urlopami i świętami wolnymi od pracy). Przykładowo w Niemczech i Francji pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy mogli liczyć na 40 dni wolnych od pracy, a w Belgii tylko na 29. Stanowi to ponad dwutygodniową różnicę.
Źródło: Eurofound