Wiadomości

Pracodawcy pozytywnie oceniają ubiegły rok

13.01.2015
Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w 2014 roku przedsiębiorcy wyrażali pozytywne opinie na temat koniunktury gospodarczej, zarówno w branży działania firmy, jak i w całej gospodarce (odpowiednio 42% i 51%). Opinie negatywne wyraziło natomiast 33% badanych (w stosunku do swojej branży) oraz 25% (w stosunku do całej gospodarki). Dla porównania w 2013 roku wśród przedsiębiorców dominowało nastawienie negatywne – kondycję swojej branży źle oceniło 61% badanych. W stosunku do całej gospodarki było to 65%.
Źródło: PARP