Wiadomości

Pracodawcy nie płacą za nadgodziny

12.11.2014
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że co piąta z 1,4 tys. firm skontrolowanych w 2013 roku (20,5%), nie rekompensowała pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. W porównaniu z 2011 rokiem to wzrost o blisko 8 p.p., kiedy takie nieprawidłowości zaobserwowano u 12,6% kontrolowanych pracodawców. Tendencja wzrostowa dotyczy także odsetka skontrolowanych pracowników, którzy byli zatrudniani ponad dopuszczalną granicę godzin nadliczbowych. W 2011 roku odsetek takich pracowników wyniósł 1,7%, a w 2013 roku liczba ta wzrosła o blisko 6,5 p.p. do poziomu 8,1%.
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy