Wiadomości

Praca przymusowa przynosi na świecie 150 mld USD zysków rocznie

26.05.2014
Dnia 20 maja w Genewie zaprezentowano raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, którego wnioski zaskoczyły nawet samego dyrektora generalnego, Guy’a Ryder’a. Według autorów raportu praca przymusowa dotyczy 21 milionów ludzi, a zyski z niej płynące są trzykrotnie wyższe niż wcześniejsze szacunki. Raport wskazuje, że dwie trzecie zysków pochodzi z nielegalnej prostytucji (99 mld USD rocznie). Zyski w wysokości 34 mld USD przynosi praca przymusowa w budownictwie, 9 mld USD – praca przymusowa w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, a 8 mld USD – praca przymusowa przy pomocy domowej. Największe roczne zyski z pracy przymusowej osiągano w rejonie Azji i Pacyfiku (51,8 mld USD) oraz w krajach rozwiniętych i w Unii Europejskiej (46,9 mld USD). W Europie Środkowej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw było to 18,0 mld USD, w Afryce 13,1 mld USD, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 12,0 mld USD, a na Bliskim Wschodzie 8,5 mld USD.
Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy