Wiadomości

Pozytywny wpływ feedback’u na satysfakcję pracowników

06.11.2012
Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w Portugalii w latach 1996 i 2007, feedback od przełożonych wpływa pozytywnie na satysfakcję pracowników z otrzymywanych nagród. W badaniu wzięło udział 400 pracowników sektora publicznego. Spośród różnych czynników mających wpływ na satysfakcję, opinie zwrotne kierowane do pracowników okazują się najsilniej wpływać na zadowolenie z otrzymywanych w pracy nagród (np. z systemu awansu, wynagrodzenia, benefitów). Jak sugerują autorzy raportu, menedżerowie powinni brać udział w szkoleniach dotyczących efektywnej komunikacji między przełożonymi a pracownikami. Włączenie feedbacku do praktyk menedżerskich w firmie może się przyczynić do podniesienia poziomu efektywności w organizacji.
Źródło: Eurofound