Wiadomości

Pozytywne prognozy dla rynku pracy

13.05.2016
Zgodnie z prognozami przygotowanymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, sytuacja na rynku pracy nadal będzie się poprawiać. Na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia wyniesie 8,7%. Spadek ten będzie jednak mniej wyraźny niż w roku ubiegłym. Z kolei w 2017 roku należy się spodziewać niewielkiego spowolnienia rozwoju gospodarczego, co sprawi, że bezrobocie nieznacznie wzrośnie w tym czasie, do poziomu 9,2%.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową