Wiadomości

Pozytywne prognozy dla rynku pracy

24.08.2015
Jak wynika z aktualnej prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach 2015-2016 sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać. Stopa bezrobocia spadnie do poziomu 9,9% na koniec 2015 roku, a rok później będzie już wynosić tylko 9%. Zmniejszeniu bezrobocia będzie towarzyszyć wzrost zatrudnienia na poziomie 1,4% w 2015 roku i 1,9% w 2016 roku. Co więcej, w omawianym czasie zaobserwujemy wzrost wynagrodzeń, które będę rosły realnie w tempie nieco powyżej 4%.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową