Wiadomości

Poprawa warunków pracy w polskich firmach

18.06.2013
W 2012 roku na 1 000 polskich pracowników 96 pracowało w warunkach zagrożenia. W stosunku do 2011 roku wskaźnik zanotował nieznaczny spadek. W latach 1999-2012 warunki pracy w Polsce uległy znaczącej poprawie. Na początku tego okresu na 1 000 pracujących aż 168 narażonych było na niebezpieczeństwo.
Źródło: GUS