Wiadomości

Poprawa sytuacji na brytyjskim rynku pracy

06.02.2018
W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacznie polepszyła się sytuacja na brytyjskim rynku pracy. Jak zauważają eksperci – oprócz zatrudnienia (wzrost o 102 tys. osób), zaczęły szybciej rosnąc również płace (2,4%).
Źródło: http://www.rp.pl/