Wiadomości

Poprawa na rynku pracy w UK

16.06.2021
W maju liczba pracujących w Zjednoczonym Królestwie wzrosła o 197 tys., osiągając wynik 28,5 mln. Płace wzrosły o 5,6% r/r, co znacznie przebiło oczekiwania na poziomie 4,9%. Liczba wolnych miejsc pracy różni się zaledwie o 27 tys. względem poziomu sprzed pandemii i wynosi 758 tysięcy.
Źródło: https://www.poundsterlinglive.com/