Wiadomości

Poprawa na rynku pracy w 2015 roku

28.12.2015
Dane opublikowane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wskazują, że mimo stosunkowo niskiego tempa wzrostu gospodarczego w 2015 roku, polskie firmy tworzyły nowe miejsca pracy w bardzo szybkim tempie. Dzięki temu kilka tysięcy osób otrzymało szansę na znalezienie zatrudnienia. Z drugiej strony wielu pracodawców napotykało na poważne trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby pracowników.
Źródło: Pracodawcy RP