Wiadomości

Ponad pół miliona bezrobotnych seniorów

14.07.2014
W pierwszym kwartale 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50+ wyniosła 537,4 tys. osób – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Stanowili oni prawie 25% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotnych seniorów było 525,2 tys. Jak wynika z raportu GUS najmniej bezrobotnych z najstarszej grupy wiekowej zarejestrowano w 2008 roku – 317,9 tys. (stan na grudzień). Od tego czasu bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia systematycznie wzrasta.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny