Wiadomości

Ponad 6% populacji Europy to obcokrajowcy

17.12.2009
Według danych Eurostatu w 2008 roku 30,8 milionów (6%) mieszkańców krajów UE stanowili obcokrajowcy. W tej grupie 11,3 miliona osób legitymowało się paszportem Unii Europejskiej. W 2008 roku największy udział imigrantów w ogólnej liczbie ludności zanotowano w Luksemburgu (42,6%). Na kolejnych miejscach znalazły się: Łotwa (18,3%), Estonia (17,1%), Cypr (15,9%), Irlandia (12,6%), Hiszpania (11,6%) oraz Austria (10%). Najmniejszy udział (mniej niż 1%) innych narodowości w ogólnej populacji kraju miał miejsce w: Rumunii, Polsce, Bułgarii oraz Słowacji.
Źródło: Eurostat