Wiadomości

Pomoc dla studentów i absolwentów

27.08.2009
Uczelnia we Wrocławiu realizuje projekt „Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej do wejścia na rynek pracy". Z pomocy obejmującej szkolenia z autoprezentacji i pracy w zespole, warsztaty dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz indywidualne konsultacje, skorzystać mogą studenci lub absolwenci, którzy ukończyli uczelnię nie później niż pół roku temu. Program finansowany jest środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl