Wiadomości

Polskie firmy chcą flexicurity

24.04.2012
Zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia wśód polskich przedsiębiroców jest duże – wynika z ogólnopolskiego badania postaw i preferencji względem tej formy współpracy. Zainteresowania flexi-pracą nie zgłosiło jedynie 9% przebadanych mikroprzedsiębiorstw i firm średnich oraz 6% jednostek małych. Pozostali pracodawcy dostrzegają korzyści flexicurity, ale wdrożenie tej idei uniemożliwia im szereg barier. Główną przeszkodą jest specyfika wykonywanej pracy. Na takie ograniczenie wskazywało odpowiednio 38% mikroprzedsiębiorstw, 43% firm małych i 57% średnich. Barierą we wdrażaniu elastycznego zatrudnienia jest także postawa samych pracowników. Według przedsiębiorców, zatrudnieni nie zgłaszają chęci zorganizowania pracy w sposób elastyczny.
Źródło: gazetaprawna.pl