Wiadomości

Polski rynek pracy zderza się ze ścianą

28.08.2018
Niedobór pracowników na rynku pracy staje się głównym problemem pracodawców. Stopa bezrobocia w lipcu była na rekordowo niskim poziomie, natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 10% w stosunku do lipca 2017. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród nowo zarejestrowanych przekroczył 81%. W większości są to osoby o niskich kwalifikacjach. Przyciągniecie osób pozostających poza rynkiem pracy może się okazać jeszcze bardziej trudne, gdyż zgodnie z prognozami NBP tempo wzrostu PKB w drugiej połowie 2018 roku spadnie o 1 p.p.
Źródło: http://forsal.pl/