Wiadomości

Polski rynek pracy bardziej otwarty dla zagranicznych studentów

05.05.2015
Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zagraniczni studenci, którzy kształcą się w Polsce na studiach stacjonarnych, będą mogli pracować cały rok bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zmiana przepisów dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w naszym kraju na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy już wcześniej byli objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego