Wiadomości

„Polski Ład” i nowy obowiązek dla firm jednoosobowych

08.03.2022
W parze z „Polskim Ładem” idą zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Do 31 grudnia 2021 r. osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność i opłacały składki wyłącznie za siebie oraz osoby z nimi współpracujące były zwolnione ze składania deklaracji ZUS DRA, po spełnieniu określonych warunków. Od stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość działalności, jest zobowiązany do comiesięcznego złożenia takiej deklaracji. Druk ZUS DRA należy przekazać do 20. dnia każdego miesiąca.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/