Wiadomości

Polski dług publiczny: 645 PLN na sekundę

23.09.2011
Według danych Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie sektora publicznego w Polsce na koniec I półrocza 2011 roku wyniosło 816,6 mld PLN. Fundacja Leszka Balcerowicza szacuje, że na koniec roku dług wzrośnie do 827,9 mld PLN. Oznacza to, że zadłużenie przyrasta w tempie 55,8 mln na dobę, 2,3 mln na godzinę i 645 PLN na sekundę. O rosnących długach państwa przypomina zegar ustawiony przez FOR w centrum Warszawy.
Źródło: rp.pl