Wiadomości

Polska z jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE

09.09.2020
Według danych Eurostatu, w lipcu 2020 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,2%. Najniższy poziom bezrobocia w tym czasie zanotowano w Czechach (2,7%), a najwyższy w Hiszpanii (15,8%). Co ciekawe, Polska znalazła się na drugim miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej (3,2%).
Źródło: Eurostat