Wiadomości

Polska w pierwszej pięćdziesiątce w światowym rankingu Wolności Gospodarczej

15.09.2015
Jak wynika z raportu opracowanego przez Economic Global Freedom Network, spośród 157 analizowanych państw, Polska zajęła 47. miejsce w rankingu Wolności Gospodarczej. Uzyskaliśmy 7,29 punktów na 10 możliwych. Średnia dla świata wyniosła 6,86 punktów. Wyniki Polski w poszczególnych obszarach wolności gospodarczej były następujące: rozmiar rządu 5,8 pkt., państwo prawa i ochrona własności prywatnej 6,4 pkt., swoboda wymiany międzynarodowej 7,5 pkt., regulacja (rynku kredytowego, rynku pracy i działalności firm) 7,3 pkt.
Źródło: Economic Freedom Network