Wiadomości

Polska sprzyja inwestorom

28.07.2009
Organizacja UNCTAD opublikowała ankietę „World Investment Prospects Survey 2009-2011”. W tegorocznym badaniu Polska znalazła się w czołówce państw najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji zagranicznych (BIZ). Wśród 15 najlepiej ocenionych krajów Polska jest jedynym reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej. Z Europy Zachodniej najwyższe oceny otrzymały Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Liderami rankingu zostały natomiast Chiny, Stany Zjednoczone oraz Indie. Na ogólną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej składało się 13 kategorii, m.in.: obecność dostawców i partnerów biznesowych, dostępność siły roboczej, łatwość uzyskania kredytu czy jakość infrastruktury
Źródło: unctad.org