Wiadomości

Polska nadal na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem

17.11.2020
Według danych Eurostatu, we wrześniu 2020 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,5%. Polska nadal znajduje się w gronie krajów z najniższym poziomem bezrobocia. We wrześniu b.r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1%. Niższy poziom zanotowano tylko w Czechach (2,8%).
Źródło: https://ec.europa.eu/