Wiadomości

Polska jedynym krajem UE ze wzrostem PKB

14.07.2009
W pierwszym kwartale bieżącego roku - w stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2008 roku – PKB na obszarze Unii Europejskiej zmniejszył się o 2,4%. Polska jest jedynym krajem członkowskim Wspólnoty ze wzrostem PKB. Polski produkt krajowy brutto zwiększył się w analizowanym okresie o 0,4%.
Źródło: Eurostat