Wiadomości

Polska edycja Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia

09.07.2009
W Polsce zainicjowana została działalność Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia. Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności informatycznych w sektorze biznesu. W tym celu organizowane będą specjalne szkolenia i programy nauczania. Praktyki w ramach Europejskiego Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia realizowane są w Europie od 2006 roku. Polska jest siódmym krajem objętym programem.
Źródło: PKPP Lewiatan