Wiadomości

Polska coraz bardziej przyjazna przedsiębiorcom

09.07.2008
Polska awansowała w rankingu Forbesa krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom. W 2008 roku została sklasyfikowana na 33 miejscu, podczas gdy w roku poprzednim, w grupie 120 państw zajęła 39 miejsce. W rankingu brane są pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne, jak i społeczne, do których zalicza się zakres wolności słowa czy poziom demokratyzacji życia społecznego.
Źródło: Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych