Wiadomości

Polscy medycy za granicą

27.04.2009
Od maja 2004 roku około 7,5 tys. lekarzy pobrało zaświadczenia uprawniające do podjęcia i wykonywania zawodu poza granicami Polski. Najwięcej zaświadczeń (2,5 tys.) wydano bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2008 roku ich łączna liczba wyniosła 600.
Źródło: gazetapraca.pl