Wiadomości

Polacy podzieleni w ocenie związków zawodowych

14.07.2015
Jak wynika z danych CBOS, postrzeganie działalności związków zawodowych w Polsce jest zróżnicowane. Prawie dwie piąte ankietowanych (39%) uważa, że jest ona korzystna dla kraju, przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia (36%). Pozostałe 25% nie ma na ten temat sprecyzowanego zdania. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania, odsetek respondentów dobrze oceniających związki w zasadzie nie zmienił się, jednak wzrósł odsetek tych, którzy negatywnie odnoszą się do ich działalności (o 5 p.p).
Źródło: CBOS