Wiadomości

Polacy negatywnie oceniają sytuację na krajowym rynku pracy

09.05.2014
Według najnowszego raportu opublikowanego w kwietniu 2014 roku przez CBOS trzy czwarte badanych (76%) negatywnie ocenia krajowy rynek pracy. W tej grupie co czwarty osoba uważa, że sytuacja jest bardzo zła. Niecałe 5% jest przeciwnego zdania, a 16% nie ma na ten temat żadnej opinii. Mniej niepokojące są odczucia Polaków dotyczące możliwości utraty pracy. Blisko 60% badanych nie przewiduje w najbliższym czasie utraty obecnej pracy. Niecałe 10% poważnie obawia się zwolnień, a 30% bierze pod uwagę taką ewentualność.
Źródło: CBOS