Wiadomości

Polacy negatywnie oceniają polski rynek pracy

03.05.2016
W marcu 2016 roku 49% mieszkańców naszego kraju oceniło sytuację na rynku pracy jako złą. Negatywne opinie przeważały we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Szczególnie krytyczne były jednak kobiety (55%), osoby w wieku powyżej 45 lat (53%), mieszkańcy wsi (53%) i małych miast (54%), bezrobotni (72%), robotnicy niewykwalifikowani (58%) oraz emeryci i renciści (59%). Największymi optymistami okazali się z kolei przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek, spośród których aż 43% postrzega sytuację na rynku pracy jako dobrą.
Źródło: CBOS