Wiadomości

Polacy, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, chcą znać wysokość proponowanego wynagrodzenia

04.07.2017
W Polsce w większości ofert pracy brakuje informacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia. Kandydat przeważnie dopiero w końcowym etapie rekrutacji dowiaduje się jaka jest wysokość proponowanej pensji. Czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia procesu rekrutacji byłoby zamieszczenie informacji na temat zarobków w ogłoszeniu o pracę. Giełda Papierów Wartościowych w dokumencie ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” rekomenduje przedstawianie corocznych raportów na temat polityki wynagrodzeń, w których zawiera się informacja na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń. Związek Pracodawców i Pracobiorców również sugeruje rozważenie jawności płac.
Źródło: http://www.pulshr.pl