Wiadomości

Polacy chętnie zmieniają miejsce pracy

18.04.2019
Jak wynika z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Randstad w ciągu ostatniego półrocza 25% ankietowanych Polaków zmieniło pracę. Najczęściej miejsce zatrudnienia zmieniały osoby młode w wieku od 18 do 29 lat. Wśród tej grupy 37% ankietowych przeszło do nowej firmy. Dodatkowo częściej miejsce pracy zmieniały osoby zatrudnione w dużych i średnich miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców). Wśród zmieniających pracodawcę największy odsetek stanowiły osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło (46%), a następną grupą pod względem liczebności były osoby zatrudnione na czas określony (42%).
Źródło: https://www.rp.pl/