Wiadomości

Polacy aprobują wprowadzenie ułatwień dla cudzoziemców na rynku pracy

06.08.2015
Jak wynika z badań CBOS, 69% badanych nie ma nic przeciwko zatrudnianiu imigrantów spoza Unii Europejskiej w sektorach, w których brakuje Polaków chętnych do podjęcia pracy. Ich zdaniem w takich sytuacjach należy wesprzeć cudzoziemców i ułatwić im znalezienie zatrudnienia. Z kolei co czwarty respondent nie popiera tego typu rozwiązań, nawet w przypadku niedoborów pracowników. Najbardziej krytyczne wobec wprowadzeniu ułatwień dla imigrantów są osoby z wykształceniem zasadniczym (36%), głównie robotnicy niewykwalifikowani (39%). Takie obawy najrzadziej deklaruje kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (10%). Co więcej, widoczna jest pewna prawidłowość: im gorsza ocena własnej sytuacji materialnej tym większy sprzeciw wobec wspomnianych rozwiązań.
Źródło: CBOS