Wiadomości

Pogorszenie nastrojów wśród polskich pracodawców

02.12.2010
Jak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie 2010 roku przez instytut badawczy Randstad i TNS OBOP, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy redukcję zatrudnienia planuje co siódma polska firma. Wiosną bieżącego roku takich przedsiębiorstw było dwa razy mniej. Zwolnienia planują przede wszystkim firmy działające w branży transportowo-magazynowej oraz sektorze budownictwa. W badaniu „Plany pracodawców” udział wzięło 300 przedsiębiorstw.
Źródło: rp.pl