Wiadomości

Pogłębiające się różnice na europejskim rynku pracy

03.03.2014
Jak wskazuje Komisja Europejska, coraz bardziej pogłębiają się różnice w możliwościach podjęcia pracy pomiędzy krajami północnymi a południowymi należącymi do Unii Europejskiej. Najnowszy unijny dokument poświęcony monitorowaniu wolnych miejsc pracy (European Vacancy Monitor) ujawnia niedobór podaży siły roboczej w krajach takich jak Austria, Dania, Szwecja, Estonia i Litwa. Natomiast w krajach takich jak Grecja, Słowacja i Hiszpania konkurencja o miejsca pracy rośnie.
Źródło: Komisja Europejska