Wiadomości

Po kontroli PIP: problemy z czasem pracy

24.05.2011
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że co czwarta z 1,4 tys. firm skontrolowanych w 2010 roku nie prowadziła ewidencji czasu pracy. Z kolei co drugi przedsiębiorca nieprawidłowo ewidencjonował czas pracy. PIP podkreśla, że pracodawcy coraz częściej nie zapewniają pracownikom 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. Nie pozostaje to bez oddźwięku. Liczba skarg pracowników w sprawie naruszania przepisów o czasie pracy wzrosła w ciągu roku aż o 46% (z 3,5 do 5,1 tys.).
Źródło: gazetaprawna.pl