Wiadomości

Po Erasmusie łatwiej o pracę

29.09.2014
Jak wynika z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, osoby studiujące lub zdobywające doświadczenie zawodowe za granicą dużo lepiej radzą sobie na rynku pracy niż ich koledzy, którzy pozostali w kraju. W przypadku absolwentów, którzy skorzystali z unijnego programu wymiany Erasmus, ryzyko długotrwałego bezrobocia jest o połowę mniejsze niż wśród absolwentów, którzy nie wyjeżdżali. Co więcej, ponad 60% pracodawców przyznało, że międzynarodowe doświadczenie kandydatów miało dla nich ogromne znaczenie przy zatrudnianiu.
Źródło: Komisja Europejska