Wiadomości

Plany zatrudnienia na III kwartał 2011

14.06.2011
Z Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wynika, że w III kwartale 2011 roku 22% firm w Polsce planuje zwiększyć zatrudnienie, 8% przewiduje redukcje etatów, a 67% deklaruje brak jakichkolwiek zmian personalnych. W ujęciu rok do roku odsetek przedsiębiorstw rozważających nabór personelu zmniejszył się o 2 punkty procentowe, w porównaniu do ostatniego kwartału wzrósł o 6 punktów. Największą aktywność na rynku pracy zapowiadają pracodawcy z sektorów Budownictwo, Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy.
Źródło: manpower.com