Wiadomości

Plany powołania rzecznika praw absolwenta

06.04.2010
Powołanie takiego stanowiska przewiduje projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Rzecznik działałby od 2011 roku przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zajmowałby się przede wszystkim badaniem sytuacji absolwentów na rynku pracy. Do jego kompetencji należałaby także analiza ograniczeń w zakresie wykonywania niektórych zawodów oraz proponowanie zmian w tej kwestii.
Źródło: gazetaprawna.pl