Wiadomości

Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2014 rok

21.01.2014
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zaprezentowała na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów priorytety swojego resortu na 2014 rok. Należą do nich: polepszenie współpracy pomiędzy sektorem gospodarki i oświatą, podniesienie jakości studiów wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy oraz stworzenie systemu oceny funkcjonowania uczelni wyższych. Wśród projektów, które mają przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami polskich uczelni i instytutów naukowych jest planowany na 2014 rok system bonów dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły za ich pomocą zamawiać konkretne programy kształcenia. Wprowadzone zostaną również bony na badania naukowe, oraz możliwość zamawiania prac doktorskich na wybrane tematy.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego