Wiadomości

Planowane ułatwienia dla architektów z krajów UE

09.10.2008
Według projektu nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, przedstawiciele tych profesji z państw UE będą mogli wykonywać bez przeszkód swój zawód na terenie Polski. Ich praca ma się odbywać na takich samych zasadach, jakie dotyczą obywateli polskich.
Źródło: euro.pap.com.pl