Wiadomości

PKPP Lewiatan: nowy zarząd i plan działań na lata 2010-2013

30.04.2010
Rada Główna Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wybrała nowy zarząd. Na stanowisko prezydenta organizacji ponownie mianowano Henrykę Bochniarz. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego PKPP Lewiatan przyjęli również plan działań na nadchodzące 3 lata. Za główne priorytety uznano: zwiększenie wpływu na politykę UE, wsparcie dla przyjaznych i efektywnych rozwiązań prawnych, działania na rzecz poprawy warunków gospodarowania i inwestowania w Polsce, wspieranie elastycznych form zatrudnienia opartych na modelu flexicurity oraz promocję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Źródło: PKPP Lewiatan